Zakład Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej

Zakład Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej istnieje od 1997 roku. Prowadzone w Zakładzie badania naukowe o charakterze interdyscyplinarnym obejmują historię i teorię sztuki, teorię interpretacji dzieła sztuki, filozofię i socjologię sztuki, estetykę, metodykę oraz pedagogikę twórczości.

Konferencje i publikacje Zakładu Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej (od 2008 r.):

  • „Forum II” – Czas na interdyscyplinarność. Człowiek jest w drodze. Pejzaż śląski – pamięć, tradycja, współczesność. Konferencja i wystawa. Cieszyn 2008.

  • Człowiek jest w drodze. Pejzaż śląski – pamięć, tradycja, współczesność. Red. Anna Kowalczyk-Klus, Ryszard Solik. Instytut Sztuki, Cieszyn 2008.

  • Twarze, portrety, maski. Red. Anna Kowalczyk-Klus, Ryszard Solik. Instytut Sztuki, Cieszyn 2010.

  • W kręgu sztuki. Rocznik Instytutu Sztuki 2008. Red. A. Giełdoń – Paszek. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010.

 
do góry