Zakład Rzeźby

RZEŹBA obok innych dyscyplin artystycznych stanowi jedną z podstawowych sztuk plastycznych, sięgając swoim rodowodem najwcześniejszych śladów aktywności człowieka w obrębie kultury. Od prehistorii, poprzez starożytność, czasy nowożytne po sztukę współczesną przedstawiciele tej dyscypliny nieustannie poszerzają pojęcie rzeźby o kolejne obszary artystycznych wypowiedzi wzbogacane nowymi, cywilizacyjnymi możliwościami. I chociaż z tęsknoty za fizyczną obecnością trzeciego wymiaru w dziele sztuki, inne dyscypliny sięgają obecnie po rzeźbiarskie środki wyrazu (colage, asamblage, instalacja, obiekt), to jednak z ich strony są one tylko mniej lub bardziej odważnymi zapożyczeniami.

Realizowana w ramach kierunku Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych specjalność Rzeźbiarskiego Kształtowania Przestrzeni w swoich założeniach ma obejmować możliwie najszerszy i nie zamknięty obszar aktywności twórczej określony koniecznością trójwymiarowego zmagania się studenta z materią światła i cienia, w oparciu o kulturowe dziedzictwo człowieka.

Nasza studentka Katarzyna Grudniewska redaguje stronę Sculptore can be dangerous, na którą zaprasza wszystkich zainteresowanych rzeźbą współczesną

https://www.facebook.com/SculptureCanBeDangerous

 
do góry