Dyżury pracowników

Dyżury pracowników Instytutu Sztuki w Zakładzie Grafiki
/konsultacje dydaktyczne dla studentów/
Semestr zimowy, rok akad. 2016/2017
prof. zw. Małgorzata Łuszczak

 wtorek 10.00-12.00, środa 14.00-16.00 – sala 103
dr Remigiusz Kopoczek 

 urlop naukowy
dr Katarzyna Kroczek-Wasińska

– środa 11.00-14.00 – Paderewski
dr Kaja Renkas

– środa 11.00-14.00 – Paderewski
dr Paweł Synowiec

 – środa 11.00-14.00 – Paderewski
dr Wojciech Borczyk

 – środa 10.00-13.00 – Paderewski
mgr Jarosław Korczak 

 – wtorek 1o.00-15.00 – Paderewski

 
do góry