Zgłoszenia do konferencji „Sztuka w przestrzeni publicznej”

Do 20 marca przyjmowane są zgłoszenia do konferencji „Sztuka w przestrzeni publicznej.
 Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego”.

Spotkanie naukowe stanowi wydarzenie towarzyszące Biennale w Wenecji Cieszyńskiej. Projektowana konferencja ma na celu stworzenie pola na naukową refleksję nad znaczeniem sztuki w przestrzeni publicznej wraz z jej wartością dla społecznego i kulturowego kapitału. Udział w wymianie doświadczeń badawczych przewidziany jest dla reprezentantów świata sztuki jak i historyków i krytyków sztuki, estetyków, animatorów życia kulturalnego jak i reprezentantów władz samorządowych.

Organizatorami konferencji jest Zakład Edukacji Kulturalnej (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego), Wydział Artystyczny (Uniwersytet Śląski), Zamek Cieszyn oraz Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej.

Obrady będą odbywać się w sali konferencyjnej w oranżerii Zamku Sztuki w Cieszynie.

Zgłoszenia: do 20 marca 2014 roku z tytułem referatu i abstraktem (do 200 słów) oraz krótką informację o sobie należy przesłać na adres: msgabbahey@gmail.com.

Przewidywana forma upowszechnienia: Katalog Biennale w Wenecji Cieszyńskiej 2014.

 
do góry