Zakład Grafiki

Grafika zajmuje ważne miejsce w kształceniu artystycznym Instytutu Sztuki, które prowadzone jest na dwóch kierunkach studiów magisterskich: grafiki oraz edukacji artystycznej zakresie sztuk plastycznych; od dwóch lat również w systemie studiów licencjackich — I stopnia i magisterskich uzupełniających — II stopnia.

Zespół Zakładu Grafiki stanową artyści-pedagodzy o uznanym dorobku artystycznym i znaczących osiągnięciach na forum ogólnopolskim i międzynarodowym co jest gwarantem wysokiej jakości dydaktyki prowadzonej w pracowniach: druku wypukłego, druku wklęsłego, litografii, serigrafii, druku cyfrowego i pracowni technik eksperymentalnych.

Przestronne pracownie, dobrze wyposażone w specjalistyczną aparaturę, urządzenia, prasy graficzne itp. umożliwiają realizacje artystyczne z wykorzystaniem bogactwa graficznego warsztatu — od szlachetnych technik tradycyjnych po najnowsze osiągnięcia druku komputerowego.

Ambicją pedagogów Zakładu Grafiki jest kształcenie zakładające bezpośrednią ingerencję artystycznej aktywności i odpowiedzialności w powiązaniu z nieodzowną dziś intelektualną, ogólnohumanistyczną wrażliwością i refleksją. Cieszyńskie genius loci wynikający z ponad tysiącletniej historii miasta skłania do wyjątkowej wrażliwości na rozwój sztuki, kultury i edukacji osadzonej w europejskiej tradycji — do bycia kontynuatorem wyjątkowości miejsca na pograniczu, miejsca przenikających się kultur.

Usytuowanie w cieszyńskim kampusie Instytutu Muzyki — współtworzącego Wydział Artystyczny oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji stwarza szerokie możliwości współpracy zarówno pomiędzy pedagogami jak i studentami różnych dyscyplin odnoszących się do sztuki i kultury — co w znaczący sposób poszerza perspektywy rozumienia siebie i świata.

 

Prof. zw. Eugeniusz Delekta

 
do góry