Zaprosenie do udziału w konferencji „Edukacja artystyczna – dylematy teorii i praktyki”

Szanowni Państwo,
Katedra Edukacji Artystycznej pragnie serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Edukacja artystyczna – dylematy teorii i praktyki, która odbędzie się w dniach 20–21 października 2014 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26.
Konferencja będzie poświęcona edukacji artystycznej, kierowanej do różnych grup wiekowych, pojmowanej jako całożyciowy proces wychowania i samowychowania. Interesują nas wszystkie rodzaje edukacji artystycznej, czyli edukacja muzyczna, plastyczna, literacka, teatralna, muzealna i inne, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym.
Zgłoszenia wraz z tematem wystąpienia oraz krótkim abstraktem (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 30 czerwca 2014 r. na adresy:gosiamuzyk(at)gmail.com, pawelherod(at)op.pl.

 

Akademia Ignatianum w Krakowie

Katedra Edukacji Artystycnej

 
do góry