Uzyskaj dodatkowe kwalifikacje

Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) ogłasza nabór na zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. BKN daje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji studentom tych kierunków, które w swej ofercie edukacyjnej nie mają specjalności nauczycielskiej (szczegóły na stronie BKN: http://www.bkn.us.edu.pl/ e-mail: bkn@us.edu.pl).

Program BKN-u umożliwia studentom Uniwersytetu Śląskiego uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17.01.2012 – Dz.U. z 06.02.2012, poz. 131). Jego ukończenie może więc być kolejną szansą na pozyskanie pracy po zakończeniu studiów.

Spotkanie informacyjne dla wszystkich studentek i studentów zainteresowanych programem BKN-u odbędzie się 28 stycznia 2016 roku o godzinie 15.00 w Auli Kazimierza Lepszego (budynek rektoratu, Katowice, ul. Bankowa 12).

 
do góry