Uprawnienia Instytutu Sztuki

Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydział Sztuk Pięknych posiada następujące uprawnienia:

1. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych; w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

2. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych; w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

3. Uprawnienia do nadawania tytułu profesora sztuk plastycznych.
 

 
do góry