SZTANDARY NIEPODLEGŁOŚCI

Niepodległość przyszła od Cieszyna... 27 października 1918 roku odbył się w Cieszynie wielki wiec, 40 tysięcy mieszkańców Śląska Cieszyńskiego opowiedziało się za przynależnością do Polski, chór „Harmonia” już wtedy istniał…

11 listopada 1918 roku to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości, tymczasem w Cieszynie już od dziesięciu dni powiewały polskie flagi, a władzę objęła Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego.

I o tym właśnie były SZTANDARY NIEPODLEGŁOŚCI - widowisko muzyczne, które zobaczyliśmy na cieszyńskim rynku w sobotę, 20 października 2018 r.

 

 
do góry