Stypendia Ministra na rok akad. 2018/2019

Informacje dotyczące stypendiów ministra dla STUDENTÓW znajdują się tutaj.

Informacje dotyczące stypendiów ministra dla DOKTORANTÓW znajdują się tutaj.

Komplet dokumentów:

  • trzy egzemplarze wypełnionych wniosków o przyznanie stypendium ministra w częściach A i B, 
  • jeden komplet dokumentacji osiągnięć,
  • jeden egzemplarz oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej w przypadku przyznania stypendium,

należy składać w Dziekanacie Wydziału Artystycznego (czynny  wt-pt w godzinach 11:00-14:00) w nieprzekraczalnym terminie do 14 września br.

 
do góry