Stypendia Ministra 2017/2018

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się informacja dotycząca przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Znajduje się tam szczegółowa informacja na temat stypendiów, wzór wniosku oraz wskazówki wypełniania wniosku.

 

Informacje dotyczące stypendiów ministra dla STUDENTÓW znajdują się tutaj.

Informacje dotyczące stypendiów ministra dla DOKTORANTÓW znajdują się tutaj.

 

Komplet dokumentów:

  • trzy egzemplarze wypełnionych wniosków o przyznanie stypendium ministra w częściach A i B, 
  • jeden komplet dokumentacji osiągnięć,
  • jeden egzemplarz oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej w przypadku przyznania stypendium,

należy składać w Dziekanacie Wydziału Artystycznego (czynny w godzinach 11:00-14:00) w nieprzekraczalnym terminie do 18 września br.

 
do góry