Stypendia

Informacje stypendialne

 

1. Szczegóły i wszelkie przypisy stypendialne na stronie http://doktorant.us.edu.pl/stypendia-i-pomoc-materialna

2. Proszę o składanie wniosków stypendialnych w Dziekanacie Wydziału Artystycznego, pok. 101.

3. Terminy:

Stypendia socjalne do 10 października

Stypendium „rektorskie” dla najlepszych doktorantów również do 10 października. Przepis w tym zakresie stanowi: „Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, składa się w Dziekanacie Wydziału Artystycznego do 10 października danego roku akademickiego”. Listy rankingowe powinny być przekazane Rektorowi za pośrednictwem Biura Studenckich Spraw Socjalnych do 15 X.

Kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów wraz z systemem punktacji 2018/2019

Stypendia „projakościowe” do 15 października.
 

Formularze stypendialne dla I roku na rok akad. 2018/2019

2018_19_formularz_wniosek_1_r_najl_dokt1.doc

2018_19_formularz_wniosek_stypendium_dokt_zwiększ_1_rok.doc

2018_19 formularz wniosek stypendium doktoranckie - termin składania wniosków do 7 grudnia 2018 (decyduje data stempla pocztowego)

Formularze stypendialne od II roku na rok akad. 2018/2019

2018_19_formularz_wniosek_stypendium_zwieksz_2_wa.doc

2018_19_formularz_wniosek_stypendium_rektor_najl_dokt_2_r1-1.doc

2018_19  formularz wniosek stypendium doktoranckie od 2 roku - termin składania wniosków do 7 grudnia 2018  (decyduje data stempla pocztowego)

 

Stypendia i pomoc materialna

 
do góry