Studiuj w Instytucie Muzyki | Rekrutacja trwa!

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rodzaj i forma studiów:

 • stacjonarne I stopnia
 • stacjonarne II stopnia

Specjalności realizowane od III semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

 • Rytmika w edukacji dziecka
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej
 • Technologie informacyjne w działaniach edukacyjno-artystycznych

Specjalności realizowane od I semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia:

 • Muzyka popularna – produkcja i wykonawstwo
 • Zespołowa praktyka wykonawcza
 • Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej

Muzyka w multimediach

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

 • stacjonarne pierwszego stopnia – profil praktyczny

Specjalności

 • Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych
 • Dźwięk w grach

 

 

 
do góry