Aktualności

Zespół Galerii 36,6

26 Marzec 2014
tomasz.kipka@us...

Dyrekcja Instytutu Sztuki powołała zespół zarządzający Galerią 36,6 w składzie: mgr Gabriela Pienias, mgr Wojciech Osuchowski, mgr Krzysztof Wilde. Zadaniem zspołu jest sprawowanie opieki merytorycznej nad galerią i prowadzenie działalności wystawienniczej, organizacyjnej i promocyjnej twórczości studentów i doktorantów.

Konkurs Młodzi Naukowcy

26 Marzec 2014
krzysztof.kaspr...

Tematem nadrzędnym konkursu jest: Zróżnicowanie stylistyczne języka w zakresie sztuk muzycznych i plastycznych.

1. Konkurs jest ogłoszony w ramach dotacji na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Artystycznego

Ex libris CINiBA. Wernisaż wystawy i wręczenie nagród

21 Marzec 2014
tomasz.kipka@us...

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej prof. dr hab. Dariusz Pawelec zaprosza na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursu graficznego pt. „Ex libris CINiBA” oraz na wernisaż wystawy pokonkursowej.

Warsztaty interdyscyplinarne: Sztuka – między teorią a praktyką

21 Marzec 2014
tomasz.kipka@us...

Warsztaty z udziałem studentów Historii Sztuki z Wydziału Nauk Społecznych oraz Kulturoznawstwa z Wydziału Filologicznego. Zadaniem uczestników warsztatów z WNS i WF będzie pisanie esejów i tekstów dotyczących twórczości artystycznej studentów Instytutu Sztuki.

Strony