Seminarium „Spotkania z Muzami” – „Artur Starczewski w nauce/sztuce”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Seminarium „Spotkania z Muzami” w poniedziałek 23 lutego o godz. 17.00, do Rektoratu przy Bankowej 12. Program dołączony do niniejszego zaproszenia powinien przekonać Państwa o niezapomnianej obecności profesora Starczewskiego wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Seminarium to powinno zapoczątkować cykl podobnych wydarzeń uniwersyteckich ukazujących sylwetki uczonych śląskiej Alma Mater, którzy swoją pracą naukową lub artystyczną oraz zaangażowaniem w uniwersyteckie nauczanie ukształtowali (a nawet wciąż  kształtują) pokolenia młodych uczonych wiernych uniwersyteckiemu stylowi myślenia i działania. Są postaciami godnymi naśladowania i mistrzami wzbudzającymi podziw, gdyż przede wszystkim to Oni swoją postawą i polorem stworzyli obecny wizerunek naszej uczelni. Jeśli „Spotkania z Muzami” spełnią swoją rolę, staną się wydarzeniami utrwalającymi pamięć o Tych, którzy takiej pamięci są godni i którzy de facto stanowią istotę tradycji naszej uczelni.

Do takich postaci należy niewątpliwie śp. Profesor Artur Starczewski. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Zajmował się wiedzą wizualną będącą podstawą systematyzowania języka różnych dziedzin artystycznych. Był specjalistą w dziedzinie grafiki i plakatu. Od 1973 roku, nieprzerwanie, związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym, a następnie z Wydziałem Artystycznym w Cieszynie, gdzie współorganizował Instytut Wychowania Plastycznego. Profesor Starczewski swoje grafiki i plakaty prezentował na ponad 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Był  laureatem prestiżowej Nagrody im. Tadeusza Trepkowskiego oraz licznych nagród i wyróżnień uzyskanych na polskich i międzynarodowych konkursach plakatu. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i na świecie. Jest autorem niepowtarzalnych projektów insygniów rektorskich i dziekańskich, sztandaru i godła Uniwersytetu Śląskiego, pierwszych plakatów interdyscyplinarnego seminarium „Problemy granic w filozofii i nauce” oraz wielu innych uniwersyteckich projektów użytkowych.

Z poważaniem,
Organizatorzy Seminarium:
dr Jacek Kurek – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Tomasz Kipka – z-ca dyrektora Instytutu Sztuki
prof. Krystian Roleder – Instytut Fizyki

 
do góry