Regulamin Galerii 36,6

 1. Galeria 36,6 jest przestrzenią wystawienniczą, w której prezentuje się przede wszystkim twórczość studentów i doktorantów.
 2. Eksponaty oraz wszelkie elementy ekspozycji znajdujące się w Galerii oraz działania artystyczne w niej prowadzone, należy traktować z poszanowaniem oraz dbałością, aby zapobiec ewentualnym zniszczeniom.
 3. Za działalność organizacyjną, kuratorską i promocyjną odpowiada zespół doktorantów, powołany przez Dyrekcję Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie. Za bezpieczeństwo eksponatów w trakcie wystaw odpowiada jednostka zajmująca się ochroną obiektu.
 4. W skład zespołu odpowiedzialnego za Galerię wchodzą doktoranci Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie, a ich bezpośrednim przełożonym jest aktualny Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Promocji.
 5. Zespół zarządzający Galerią odpowiedzialny jest za:
  - wyznaczanie terminów i miejsca ekspozycji w obrębie Galerii,
  - prowadzenie i aktualizowanie harmonogramu wystaw,
  - budowanie programu Galerii w uzgodnieniu z przełożonym,
  - nadzorowanie montażu oraz demontażu wystawy,
  - koordynowanie projektów artystycznych,
  - realizację projektów artystycznych,
  - kształtowanie wizerunku oraz kierunku rozwoju Galerii,
  - opracowanie strategii promocji Galerii oraz wydarzeń w niej organizowanych,
  - opracowanie identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych.
 6. Propozycje wystaw oraz terminów ich ekspozycji należy uzgadniać bezpośrednio z zespołem zarządzającym Galerią.
 7. Wszelkie działania oraz ingerencje w przestrzeni wystawienniczej należy uzgadniać z zespołem odpowiedzialnym za Galerię.
 8. Zespół odpowiedzialny za Galerię nie dostarcza materiałów niezbędnych do montażu i demontażu wystawy, nie zapewnia transportu prac, nie zapewnia pomocy fizycznej przy montażu i demontażu.
 9. W szczególnych wypadkach pkt. 8 nie ma swojego zastosowania.
 10. Obowiązkiem osób wystawiających swoje prace w przestrzeni Galerii jest pozostawienie jej w takim samym stanie jak przed ekspozycją. Usunięcie wszelkich uszkodzeń czy zabrudzeń ścian, posadzki i okien leży po stronie osoby korzystającej z Galerii.
 11. Istnieje możliwość odbycia studenckich praktyk studenckich w Galerii polegających na pomocy przy organizacji wystaw i wydarzeń artystycznych. W celu ustalenia terminów praktyk należy skontaktować się z zespołem zarządzającym.
   

 

Kontakt:

mgr Aneta Głowacka (harmonogramy)

mgr Grzegorz Izdebski

mgr Karolina Sroka (tel: 513 854 673)

mgr Marcjanna Wysocka

 
do góry