Przewody doktorskie

Doktoraty

Postępowanie doktorskie wg nowych przepisów znowelizowanej w roku 2011 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

 
 
do góry