Powstała Lipnicka Edukacyjna Galeria Ekslibrisu

12 czerwca br. w Bielsku-Białej zainaugurowała swoją działalność Lipnicka Edukacyjna Galeria Ekslibrisu.

Głównym zadaniem Lipnickiej Edukacyjnej Galerii Ekslibrisu w Bielsku-Białej jest propagowanie idei współczesnego ekslibrisu jako pola działalności artystycznej oraz nośnika głęboko humanistycznych treści.

Celem, o którym wspomina kurator galerii dr hab. Krzysztof Marek Bąk (Zakład Grafiki Instytutu Sztuki WA UŚ) jest, by w przystępny sposób wprowadzać młodzież i dorosłych w zagadnienia współczesnego księgoznaku, jego historii, estetyki i filozofii oraz kolekcjonerstwa. W Galerii prezentowana będzie twórczość przede wszystkim osób młodych, studentów, debiutantów. Obok wystaw ekslibrisu artystycznego duży nacisk kładziony będzie na wystawy edukacyjne o charakterze popularno-naukowym — pomagające lepiej zrozumieć czym jest ekslibris i jakie są współczesne pola jego zastosowań.

Galeria Ekslibrisu zainaugurowała swoją działalność wystawą „Co to jest ekslibris?”. Inauguracyjną wystawę można oglądać do końca sierpnia.

 

Lipnicka Edukacyjna Galeria Ekslibrisu, Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29, Bielsko-Biała

 
do góry