O Galerii 36,6

Galeria istnieje od 2006 roku jako przestrzeń dla realizacji artystycznych projektów studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tę przestrzeń najaktywniej eksplorowali studenci ostatnich lat, którzy bronili tu swoje dyplomy artystyczne z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby czy fotografii. Ale nie tylko. Od początku jej istnienia organizowano tu ciekawe projekty artystów nie związanych z cieszyńskim ośrodkiem, wystawy pokonkursowe czy – jak w ostatnich latach – jednorazowe akcje artystyczne. Mogliśmy oglądać m.in. „Ceramiczne dialogi” – poplenerową wystawę kończąca Ogólnopolski Plener Ceramiki Artystycznej , „Błąd w grafice”, czyli wspólny projekt Pracowni Druku Wypukłego ASP w Katowicach i Koła Linorytników i Drzeworytników DEHA z Cieszyna, wystawę pokazującą prace finalistów „I Międzynarodowego Triennale Grafiki”, a ostatnio również prace „Międzynarodowej Wystawy Plakatu Posterrorism”.

 

Jak przyznają sami artyści, galeria jest wyjątkowo trudną do aranżacji przestrzenią, gdyż stanowi rodzaj przewiązki pomiędzy dwoma budynkami Uniwersytetu. Mimo to ma ona swój niepowtarzalny charakter. A przede wszystkim pozwala na wyjście ze wszystkimi projektami do szerszego grona odbiorców, którzy często z przypadkowych przechodniów stają się obserwatorami zjawisk artystycznych.

 

W 2017 roku opiekę nad Galerią 36,6 przejęli dr Marcin Urbańczyk wraz z grupą doktorantów Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie – Katarzyną Grudniewską, Grzegorzem Izdebskim, Michałem Klasikiem i Karoliną Sroką. Pragną przede wszystkim powrotu do pierwotnego profilu galerii, który wyznaczony był poprzez wystawy studentów cieszyńskiego Instytutu Sztuki. Planowane jest jednak poszerzenie działalności galerii o wystawy absolwentów Wydziału Artystycznego. Osoby odpowiedzialne za tę artystyczną przestrzeń liczą także na współpracę z innymi ośrodkami akademickimi i wzajemne prezentowanie twórczości studentów z różnych uczelni w kraju i za granicą.

 

Galeria 36,6 jest w szczególny sposób przychylna wszelkim studenckim inicjatywom. Otwiera drzwi dla malarstwa sztalugowego, grafiki warsztatowej, tradycyjnej rzeźby czy szeroko rozumianego projektowania graficznego. Ale nie tylko! Działania artystyczne – często niemieszczące się w klasycznych ramach wyznaczanych przez pracownie – mogą być realizowane pod czujnym (i niezmiennie czułym) okiem prowadzących zajęcia, po wcześniejszym ustaleniu terminów i ich zakresu z opiekunami Galerii. Chcemy, aby to 400 m2 posadzki i ponad 120 metrów ściany zaczęło pulsować twórczością, aby kreatywność przelewała się nieustannie przez tę przestrzeń, a studenckie talenty miały swoje miejsce do rozwijania artystycznych skrzydeł. Niewątpliwie Galeria 36,6 ma potencjał stania się miejscem zaciekłych dyskusji, a także konfrontacji poglądów, gdzie sztuka będzie uczyła szerokiego myślenia.

 
do góry