Nowy kierunek studiów na UŚ w Cieszynie

MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE

  • Możliwość realizacji prac dyplomowych również w warsztacie witrażu, ceramiki, filmu, fotografii, grafiki, rzeźby.
  • Kierunek pozwala studentowi elastycznie kształtować ścieżkę edukacyjną i łączyć dyscypliny.

 

Kierunek malarstwo i projekty interdyscyplinarne stanowi poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału Artystycznego. Kierunek stwarza możliwość uzyskania wykształcenia w zakresie współcześnie funkcjonujących koncepcji malarstwa jak i profesjonalnych zastosowań form malarskich w różnych kontekstach z wykorzystaniem różnych technologii jak również zdobycia umiejętności i wiedzy w dyscyplinach pokrewnych, w tym związanych ze sztukami projektowymi i sztukami filmowymi, pozwalających na samodzielne tworzenie prac łączących dyscypliny. Kierunek ten stanowi z jednej strony ofertę dla osób, które oczekują możliwości zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji pozwalających odnaleźć się na rynku pracy: samodzielnego funkcjonowania jako artysta i projektant w rożnych obszarach życia i rzeczywistości, w otoczeniu społecznym, artystycznym i gospodarczym, w indywidualnej działalności na rynku sztuki i niektórych obszarach działalności projektowej. Z drugiej strony jest skierowany do osób wykazujących potrzebę rozwijania zainteresowań sztuką, które mają charakter bezinteresowny. Wykształcenie to pozwoli zarówno odnaleźć się w różnych i zmiennych okolicznościach środowiskowych oraz technologiczno warsztatowych. Program kierunku jest skonstruowany elastycznie. Pozwala studentowi samodzielnie tworzyć indywidualną ścieżkę kształcenia. Istnieją trzy warianty realizacji pracy dyplomowej. Można wybierać zarówno pracownie malarstwa i rysunku o określonym profilu jak i różne projekty interdyscyplinarne (np. łączące malarstwo z witrażem, ceramikę z malarstwem i działaniami przestrzennymi, fotografię z filmem i wideoinstalacją, multimedia z działaniami performatywnymi).

Dowiedz się więcej o kierunku Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

 
do góry