NOWA SPECJALNOŚĆ ANIMACJA!

Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Celem projektu jest:
• podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, językowych, analitycznych
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa komplementarnych
z efektami kształcenia, poprzez realizację programu rozwoju kompetencji w tym:
certyfikowanych szkoleń i warsztatów, wizyt studyjnych, dodatkowych zadań praktycznych
w formie proj. i zajęć realizowanych z pracodawcami,
• dostosowanie i realizację programów kształcenia ukierunkowanych na wyposażanie
studentów w praktyczne umiejętności,
• wsparcie zmian organizacyjnych w uczelni poprzez stworzenie Systemu Elektronicznego
Obiegu Dokumentów
• podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej kompetencji zarządczych
kadry kierowniczej i administracyjnej poprzez realizację kompleksowego programu szkoleń
dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
W ramach kompleksowego programu rozwoju uczelni zostaną zrealizowane następujące moduły:
• Moduł programów kształcenia,
• Moduł podnoszenia kompetencji,
• Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Dofinansowanie projektu z UE: 12 638 671,74 PLN
Okres trwania projektu: 01.10.2018 – 30.09.2022

 
do góry