Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych”

Dyrekcja Instytutu Muzyki zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych, którą organizuje Zakład Teorii Muzyki i Kompozycji.

 

Celem konferencji jest wymiana myśli, efektów badań naukowych, doświadczeń artystycznych w poznawaniu, tworzeniu, propagowaniu folklorystyki muzycznej i rodzimej kultury ludowej. Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do folklorystów, etnologów, etnomuzykologów, pedagogów akademickich, artystów i animatorów kultury. Konferencja stwarza okazję do prezentacji nowych obszarów działań artystycznych, których podłożem jest folklor muzyczny i interdyscyplinarnie rozumiana kultura ludowa, jako sztuka.

  • Termin konferencji:  5-6 marca 2014 r.
  • Miejsce konferencji:  kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
  • Miejsce obrad:  sala Centrum Konferencyjnego ul. Bielska 62.
 
do góry