Wydział Artystyczny

Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Wydział Artystyczny

ul. Bielska 62
43 - 400 Cieszyn
Telefon centrali: (+48) 33 85 46 100
Fax: (+48) 33 854 61 01

Centrala - Sekretariat Dziekana

tel.: 33 85 46 240
fax: 33 85 46 102
e-mail: wart@wart.us.edu.pl

Dziekanat

tel.: 33 85 46 164
fax: 33 85 46 102
e-mail: dziekanat-wart@us.edu.pl

Gabinet Prodziekanów

tel.: 33 85 46 285
fax: 33 85 46 102

Tok Studiów

tel.: 33 85 46 172
fax: 33 85 46 102

Instytut Muzyki

tel.: 33 85 46 117
fax: 33 85 46 102
e-mail: imuzyki@wart.us.edu.pl

Instytut Sztuki

tel.: 33 85 46 116
fax: 33 85 46 102
e-mail: isztuki@wart.us.edu.pl

 
do góry