mgr Wojciech Osuchowski

Przewód doktorski wszczęty w dn. 20.04.2016r.

Praca doktorska pt. ,,Plakat tradycyjny i interaktywny a partycypacja w sztuce" 

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Ostrowski

Recenzenci: prof. Eugeniusz Skorwider, prof. Roman Kalarus

Przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczenie do obrony: 13.09.2017r.

Nadanie stopnia doktora sztuki: 27.09.2017r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

 
do góry