mgr Marek Głowacki

Przewód doktorski wszczęty w dn. 11.94.2012r.

Praca doktorska pt.,,Wizerunek człowieka w epoce uprzedmiotowienia ciała"

Promotor: prof. zw. dr hab. Anna Kowalczyk-Klus

Recenzenci: prof.Andrzej Grenda i prof. Janusz Karbowniczek

Przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczenie do obrony: 17.02.2016r.

Nadanie stopnia doktora sztuki: 9.03.2016r.

 
do góry