mgr Magdalena Strączyńska

Przewód doktorski wszczęty w dn. 16.11.2016r.

Praca doktorska pt. ,,Synergia obrazu i tekstu w projektowaniu komunikacji wizualnej. Poszukiwanie i analiza najważniejszych przykładów skutecznego łączenia obrazu i tekstu w kontekście edulacyjnym" 

Promotor:  dr hab. Łukasz Kliś

Recenzenci: dr hab. Marek Sibinsky, dr hab. Nikodem Pręgowski

Przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczenie do obrony: 24.01.2018r.

Nadanie stopnia doktora sztuki: 7.03.2018r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

 
do góry