Kwaterowanie w Domach Studenta UŚ

Osiedle Akademickie - Cieszyn
 

 • 30 września 2017 (sobota) – godz. 15.00 do 20.00

 • 01 października 2017 (niedziela) – godz. 12.00 do 20.00

 • 02 października 2017 (poniedziałek) – godz. 09.00 do 19.00

  Magazyn Pościeli OA CIESZYN( w każdym z DS)  - czynny w godzinach  jw.

  Przerwy w godzinach pracy: dwie przerwy indywidualnie ustalane  ( informacja na miejscu )
  ………………………………………………………………………………….

  UWAGA !

 • W pozostałe dni kwaterowanie w domach studenckich odbywać się będzie w godzinach pracy administracji osiedli akademickich.

   

  Osiedle Akademickie w Cieszynie godz. 07.00 do 14.00

 • DS „UŚKA” ul. Bielska 66 ( pokój nr 14),

 • DSN ul. Niemcewicza 8 (pokój nr 126) 

   

  Płatność:

  przed zakwaterowaniem należy dokonać wpłaty za cały październik
  na konto UŚ:        ING BSK S.A. 12 1050 1214 1000 0007 0000 7958

   

  …………………………………………………………………………………….

  UWAGA !

   

  osoby kwaterujące się w DS  30 września doliczają do opłaty za październik opłatę za jedną dobę wg cen obowiązujących w poszczególnych domach studenckich
  zgodnie z Tabelą opłat  w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego od 1 września 2017 roku

  http://student.us.edu.pl/oplaty

  W pozycji „tytuł wpłaty” proszę podać:

 • numer/nazwę akademika i miasto, w którym się on znajduje,

 • okres którego dotyczy wpłata,

 • imię i nazwisko mieszkańca (jeśli przelew nie jest dokonywany z jego konta),

 • w przypadku studentów i doktorantów także nazwę uczelni i wydziału.

   

  Dokumenty potrzebne przy zakwaterowaniu:
   

 • wydruk potwierdzenia dokonanej wpłaty,

 • dowód osobisty lub, w przypadku osób niebędących obywatelami RP, paszport z ważną wizą,

 • jedno zdjęcie.

  ………………………………………………………………………………………

  UWAGA !

  osoby, które otrzymały przydział od 1 października są obowiązane zakwaterować się nie później niż 5 października.

  Zapraszamy!

 
do góry