JaTy

Dzisiejszy świat jest światem wewnętrznej pustki, w którym kieruje nami zysk, czas, praca czy konsumpcja więc brak zaufania i więzi społecznych wydają się zupełnie oczywiste. W takich warunkach każdy człowiek ma potrzebę stworzenia samego siebie.

Indywidualizacja - projekt kreowania własnej tożsamości, jest ciężarem, trudem samodzielnego konstruowania własnej biografii i ponoszenia odpowiedzialności za wszystkie życiowe decyzje. Każdy z osobna poszukuje swego procesu tożsamościowego, nadając znaczenia otaczającej go rzeczywistości. Stara się wytworzyć odrębną przestrzeń kreacji i ekspresji własnego „ja”. W ramach pracowni projektów kreatywnych chcieliśmy skupić się nie tylko na naszej relacji z samym sobą, ale i z drugim człowiekiem. Konfrontacja słów Ja Ty pozwoliła nam na poznanie wielu dróg i kombinacji, które w efekcie stały się wizualną ich interpretacją. Niekończące się poszukiwanie form realizacji, autentyczności, granic czy indywidualności wywołały w każdym z nas potrzebę dyskusji nad własną koncepcją relacji Ja i Ty, czego wynikiem jest wystawa JaTy.

Naszymi działaniami chcemy zwrócić uwagę na kryzys więzi społecznej i zaufania, a tym samym przypomnieć o pielęgnowaniu jakże ważnych w tych czasach relacji międzyludzkich. Musimy pamiętać, że jednak bez Ty, Ja nie miałoby punktu odniesienia.

  • Opieka merytoryczna: dr hab. Joanna Wowrzeczka
  • Realizacja wystawy: Studenci Instytutu Sztuki w Cieszynie w ramach pracowni projektów kreatywnych
  • Wystawa czynna: 12.02.2019 godz. 12.00-15.00
  • Miejsce: Galeria 36 i 6 ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
 
do góry