Jakość kształcenia

Kierunek: Grafika

Plany studiów

Grafika: rok akademicki 2016/2017

1 i 2 rok
3 i 4 rok
5 rok

 

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: rok akademicki 2018/2019

Plany studiów

 

 

Kierunek: Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne: rok akademicki 2018/2019

Plany studiów

 

Kierunek: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej: rok akademicki 2018/2019

Plany studiów

 

 
do góry