Jakość kształcenia

Kierunkowe Zespoły ds. jakości kształcenia

Zespoły kierunkowe do spraw zapewniania jakości kształcenia 

Wydział Artystyczny KADENCJA 2016-2020 

Pełnomocnik Dziekana –dr Paulina Poczęta 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Dr hab. Katarzyna Pyka- Przewodnicząca  i Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

Dr Agnieszka Jaworska- Członek kierunkowego zespołu zapewnienia jakości kształcenia

Dr Hanna Grzonka-Karwacka- Członek kierunkowego zespołu zapewnienia jakości kształcenia

Dr Marek Głowacki- Członek kierunkowego zespołu zapewnienia jakości kształcenia

GRAFIKA

Dr Natalia Pawlus- Przewodnicząca  i Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

Dr hab. Krzysztof Pasztuła - Członek kierunkowego zespołu zapewnienia jakości kształcenia

Dr hab. Tomasz Kipka- Członek kierunkowego zespołu zapewnienia jakości kształcenia

PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

Dr Kaja Renkas- Przewodniczący  i Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

dr Paweł Synowiec- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

Dr Katarzyna Kroczek-Wasińska- Członek kierunkowego zespołu zapewnienia jakości kształcenia

Dr Zenon Mojżysz- Członek kierunkowego zespołu zapewnienia jakości kształcenia

Dr hab. Krzysztof Gawlas-Członek kierunkowego zespołu zapewnienia jakości kształcenia

MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYSCYPLINANE

Dr hab. Ireneusz Botor- Przewodniczący  i Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

Prof. Roman Maciuszkiewicz- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

Dr hab. Małgorzata Skałuba-Krentowicz- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

STUDIA III STOPNIA

Dr hab. Sebastian Kubica- Przewodniczący  i Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

Prof. Jerzy Fober- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

Prof. zw. Józef Knopek- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

dr hab. Tomasz Spaliński- Przewodniczący  i Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

prof. zw. Aleksander Lasoń- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

prof. Michał Korzistka- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

dr hab. Bogumiła Mika- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

dr hab. Tomasz Orlow- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

dr hab. Anna Szostak-Myrczek- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

dr hab. Aldona Ślusarz- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

dr Sabina Olbrich-Szafraniec- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

dr Ewa Bogdanowicz- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia


 

Strategia Wydziału Artystycznego

 


 

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia

 


 

Kierunek: Grafika

Plany studiów

Grafika: rok akademicki 2018/2019

1 i 2 rok
3 i 4 rok
5 rok

 

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: rok akademicki 2018/2019

Plany studiów

Efekty kształcenia

Program kształcenia

Moduły

 

Kierunek: Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne: rok akademicki 2018/2019

Plany studiów

 

Kierunek: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej: rok akademicki 2018/2019

Plany studiów

 

 
do góry