Interesariusze zewnętrzni

WYKAZ INSTYTUCJI współpracujących z Instytutem Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

 

 

– Art Chimera

– Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

– Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

– Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne

– ESPRIT Kreatywna Akademia Młodego Człowieka. Placówka Wychowania Pozaszkolnego w Ustroniu

– Firma Usługowo-Handlowa „ProFox”, Katowice

– Fundacja im. Zofii Kossak, Górki Wielkie

 

– Galeria Bielska BWA

 

– Gmina Cieszyn

 

– Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach

– Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie

– Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gliwicach

 

– I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

 

– Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

– Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim

 

– Lviv National Academy of Arts

 

– Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu

 

– Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

 

– Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie

 

– Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej

 

– Miejskie Centrum Kultury „Integrator”

 

– Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” w Ustroniu

 

– Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

 

– Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

 

– Niepubliczne Liceum Plastyczne w Cieszynie (organ prowadzący ZDZ Katowice)

 

– Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

 

– Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej

 

– Powiat Cieszyński

 

– Silesian Visual Art, Katowice

 

– Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Korfantego Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli w Katowicach

 

– Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego w Warszawie

 

– Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
w Katowicach

– Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Artystyczny

– Uniwersytet w Ostravie – Wydział Artystyczny

– Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

– Zamek Cieszyn

– Zespół Szkół nr 3 w Żorach

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej
w Rudzie Śląskiej

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim

– Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

– Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

 

 

 
do góry