INFORMACJA DLA STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW

INFORMACJA DLA STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW

Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. 28.01.2015 r.

w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych

student, po ustaleniu z promotorem tytułu pracy dyplomowej,

składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora

FORMULARZ REJESTRACJI TYTUŁU PRACY DYPLOMOWEJ.

Formularz powinien zostać złożony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów tj.  17 LUTEGO 2016 R.

 

Plik: 
 
do góry