Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie zapraszają społeczność akademicką na uroczystą

Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019

 

Program:

  1. Otwarcie uroczystości — wejście orszaku.
  2. Przemówienie powitalne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.
  3. Wystąpienia Dziekanów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydziału Artystycznego.
  4. Wystąpienie przedstawiciela Rady Samorządu Studenckiego.
  5. Immatrykulacja studentów — przedstawicieli I roku.
  6. Wykład inauguracyjny dr. hab. Łukasza Klisia pt. „Gdzie nie spojrzeć. O projektowaniu graficznym”.
  7. Występ Chóru „Harmonia” pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek.
  8. Wystawa inauguracyjna pt. „Unusual Message” w Galerii Uniwersyteckiej.

3 października 2018 (środa), godz. 11.00 Aula Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62

 
do góry