Godziny dziekańskie

W dniu 07.01.2016 r. ogłaszam całodniowe godziny dziekańskie.

Dziekan Wydziału Artystycznego prof. zw. Małgorzata Łuszczak

dwuznak US WA
 
do góry