Katedra Rzeźby

16 Styczeń 2011
admin

 

 

 

 

Kierownik Katedry Rzeźby  - prof. zw. Jerzy Fober

W ramach katedry funkcjonuje sześć pracowni autorskich:

Katedra Grafiki

16 Styczeń 2011
admin

Grafika zajmuje ważne miejsce w kształceniu artystycznym Instytutu Sztuki, które prowadzone jest na dwóch kierunkach studiów magisterskich: grafiki oraz edukacji artystycznej zakresie sztuk plastycznych; od dwóch lat również w systemie studiów licencjackich — I stopnia i magisterskich uzupełniających — II stopnia.

Katedra Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej

16 Styczeń 2011
admin

Katedra Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej została powołana w 2005 roku. W jej skład wchodzą pracownie rysunku, fotografii, multimediów i intermediów, w ramach których studenci Instytutu Sztuki zdobywają umiejętności związane z warsztatem wymienionych dyscyplin, a także realizują własne projekty twórcze i prace dyplomowe.

Katedra Projektowania Graficznego

16 Styczeń 2011
admin

 

Strony