Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I stopnia licencjackie, zaoczne) – kryteria naboru 2012/13

19 Maj 2011
admin

Specjalności: malarska kreacja obrazu; multimedia, fotografia i rysunek, rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni, grafika użytkowa i artystyczna

Zapisy: od 2012-05-16 12:00:00 do 2012-09-09 23:59:00

Limit miejsc: 15

Język wykładowy: polski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II stopnia magisterskie, stacjonarne) – kryteria naboru 2012/13

19 Maj 2011
admin

Specjalności: malarska kreacja obrazu; multimedia, fotografia i rysunek, rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni, grafika użytkowa i artystyczna

Zapisy: od 2012-05-16 12:00:00 do 2012-09-11 23:59:00

Limit miejsc: 35

Język wykładowy: polski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II stopnia magisterskie, zaoczne) – kryteria naboru 2012/13

19 Maj 2011
admin

Specjalności: malarska kreacja obrazu; multimedia, fotografia i rysunek, rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni, grafika użytkowa i artystyczna

Zapisy: od 2012-05-16 12:00:00 do 2012-09-12 23:59:00

Limit miejsc: 15

Język wykładowy: polski

Grafika (magisterskie, stacjonarne) – kryteria naboru 2012/13

19 Maj 2011
admin

Specjalności: komunikacja wizualna i grafika artystyczna, grafika wydawnicza i artystyczna

Zapisy: od 2012-05-16 12:00:00 do 2012-07-09 23:59:00

Limit miejsc: 35

Język wykładowy: polski

 

Strony