„Eléctrico”. Pomiędzy Lizboną a Cieszynem

6 Listopad 2011
admin

 

Kolejnym elementem zaangażowanej, sytuowanej w przestrzeni społecznej twórczości Gabrieli Pienias (studentki edukacji artystycznej) okazał się czerwony lizboński tramwaj „Eléctrico”, który stanął na cieszyńskim rynku 28 kwietnia 2011.

Gabriela Pienias w Lizbonie. Odsłona druga: „Student, images they want to get out of university”

3 Listopad 2011
admin

 

To już drugie interesujące przedsięwzięcie Gabrieli Pienias, studentki edukacji artystycznej, zrealizowane podczas pobytu w Lizbonie w ramach programu wymiany studentów Erasmus.

„Nasi” na ogólnopolskich plenerach

3 Listopad 2011
admin

 

Niezwykła aktywność artystyczna i wystawiennicza Michała Ogińskiego, studenta edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, wiąże się również z udziałem młodego twórcy w ogólnopolskich plenerach plastycznych. W szczególności warto odnotować dwa tego typu przedsięwzięcia:

Strony