FESTIVAL OF ART AND INDEPENDENT GAMES

realizowany przez Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie

współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” przy wsparciu merytorycznym Miasta Cieszyna I Agencji Rozwoju Przemysłu

Uniwersytet Śląski jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją łącznie 12 wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe i nieposzczególniane. Oferuje 53 kierunki studiów i prawie 160 specjalności. Kształci prawie 40 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Projekt “Festival of Art and Independent Games” przewidziany jest na cztery lata, do września 2019 roku.

Rokrocznie przewidziane jest 5 głównych działań, które bedą się odbywać zarówno w Polsce, jak I w Czechach I Słowacji.

Edycja 2016 w Cieszynie

LAG Arena - konkurs na koncepcję gry (konkurs całoroczny w internecie) skierowany do uczniów szkół średnich z Polski, Czech i Słowacji (plan zakłada dotarcie do wszystkich szkół średnich z informacją o konkursie).

LAG Game Jam - 5 dniowy game jam (27.06.2016-01.07.2016 ) - formuła dokładnie taka sama jak dotychczasowy LAG studencki, w imprezie wezmą udział studenci studiów związanych z projektowaniem gier z 3 uniwersytetów - Polski, Czech i Słowacji ),

LAG  Edu - konferencja (02.07.2016) - siedem godzinnych wykładów profesjonalnych twórców gier z Polski, Czech i Słowacji (projektanci, menadżerowie itd.),

LAG Music - 2 koncerty (02.07.2016 i 03.07.2016) - koncerty związane z muzyką z gier, pierwszy o charakterze kameralnym w teatrze, drugi koncert na dużej scenie (wstępnie umówiony jest występ zespołu Percival z repertuarem z Wiedźmina 3),

LAG Festival (02.07.2016-03.07.2016) - impreza masowa w hali sportowej z częścią ekspozycyjną (dla firm i uniwersytetów) oraz ze sceną. W ciągu całego dnia będą prezentowane gry niezależne, a także zostanie przeprowadzona prezentacja gier z LAG Game Jam, które zostaną ocenione przez środowisko twórców gier.

LAG ARENA - międzynarodowy konkurs dla szkół średnich. Skierowany jest on do uczniów szkół średnich, którzy interesują się procesem twórczym związanym z projektowaniem gier video. Konkurs przewidziany jest jako działanie wieloetapowe, w którym uczestnicy w kolejnych trzech etapach będą

realizować postawione im zadania za które otrzymywać będą punkty. Konkurs zostanie poprzedzony kampanią reklamową obejmującą swoim zakresem szkoły w Polsce, Czechach i Słowacji.

LAG GAME JAM w Cieszynie międzynarodowy, pięciodniowy, game jam skierowany do studentów studiujących na kierunkach i specjalnościach związanych z projektowaniem gier na uniwersytetach biorących udział w projekcie, a także najlepszych uczniów szkół średnich biorących udział w konkursie LAG Arena. Założeniem LAG Game Jame jest rozwój umiejętności, kreatywności, współpracy w zespołach międzynarodowych. Podczas pięciu dni zespoły będą mogły się konsultować z ekspertami z różnych dziedzin, co pozwoli im na jakościową poprawę projektu. Celem LAG Game Jame jest stworzenie działających prototypów gier całkowicie od podstaw.

LAG EDU – konferencja międzynarodowa z udziałem ekspertów związanych z rynkiem gier i sztuki, która skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców. Założeniem konferencji będzie przybliżenie procesów twórczych, założeń technicznych i technologicznych niezbednych przy tworzeniu gier. Tematyka  dobierana będzie w taki sposób, żeby w każdym roku działalności projektu możliwe było spójne omówienie jednego obszaru tematycznego. Podczas konferencji będzie prowadzony moderowany panel dyskusyjny z udziałem publiczności i zaproszonych gości, co pozwoli na bardziej pogłębioną analizę prezentowanych dzieł artystycznych podczas LAG Festival.

LAG MUSIC – to dwa wieczorne koncerty realizowane w ramach LAG Edu i Lag Festival. Pierwszy koncert będzie obejmował prezentacje muzyki elektronicznej połączonej z prezentacjami wizualnymi. Impreza ta, o charakterze otwartym, będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców. Imprezie towarzyszyć będą prezentacje artystów muzyków, VJ-ów i i innych artystów związanych ze sceną niezależną. W drugim dniu zagra zespół Percival, którego utwory zostały wykorzystane w ścieżce dźwiękowej gry Wiedźmin 3: Dziki gon.

LAG FESTIVAL – jednodniowa prezentacja gier niezależnych dla szerokiej publiczności. W prezentacji będą mogli brać udział zaproszeni twórcy niezależni, absolwenci kierunków związanych z projektowaniem gier, wszystkie zespoły biorące udział w LAG Game Jam, a także najlepsze projekty uczniów szkół średnich wyłonione podczas LAG Arena. Prezentacje odbywać będą się na specjalnie przygotowanej scenie, a wszyscy uczestnicy LAG Festival będą mieli możliwość zagrania w prezentowane gry na specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach. Spośród prezentowanych gier i dzieł interaktywnych zostaną wybrane najlepsze projekty.

LAG - banner
 
do góry