Erasmus

W tym roku, po raz pierwszy, rekrutacja odbywa się przez USOS !!! (wymiana studencka)

TERMIN REKRUTACJI: 18.02.2019- 15.03.2019

Do rekrutacji mogą przystąpić studenci wszystkich kierunków studiów 1-go, 2-go i 3-go stopnia. Jak zwykle rekrutacja 2019/20 dotyczy semestru zimowego, letniego lub całego roku. We wniosku (część ŻYCIORYS) student, jeżeli posiada, informuje o państwowych certyfikatach językowych typu FCE, CAE, CPE etc.

Rekrutacja w systemie USOS nie dotyczy praktyk. Rekrutacja na praktyki ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków.

Pytaniamożna kierować na adres koordynatora wydziałowego Erasmus+ Instytutu Sztuki 

dr Hanna Grzonka-Karwacka: hanna.grzonka@us.edu.pl

Erasmus - instrukcja rekrutacji dla studentów

Uczelnie partnerskie Instytutu Sztuki:

 

Ostrawska Univerzita v Ostrave, Czechy     - 1 miejsce

www.osu.eu

Masaryk University,  Brno, Czechy-  2 miejsca

www.muni.cz

Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, Hiszpania- 2 miejsca

www.uclm.es

Univerza w Mariboru, Słowenia- 2 miejsca

www.um.si

Universite Rennes 2 Haute Bretagne, Francja-   2 miejsca

www.univ-rennes2.fr   (wymagana dobra znajomosć j.francuskiego !!!)

Kirchliche Pedagogische Hochschule, Graz, Austria- 2 miejsca

www.kphgraz.at

Partium Christian University , Oradea, Rumunia- 2 miejsca

www.partium.ro 

University of Nyiregyhaza,  Nyiregyhaza,Węgry – 2 miejsca

www.nyf.hu

Akademia Umeni v Banskej Bystrici, Słowacja- 2 miejsca

www.aku.sk

University of Goce Delcev, Sztip, Macedonia- 2 miejsca

www.ugd.edu.mk

Instituto Politecnico de Braganca, Portugalia -    4 miejsca

www.ipb.pt

(dla kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej !!!)

Kirikkale University, Turcja- 2 miejsca

www.kku.edu.tr

Inonu University, Malatya, Turcja- 2 miejsca

www.inonu.edu.tr

Ordu University, Turcja- 2 miejsca

www.odu.edu.tr

Univerzita Tomase Bati ve Zline, Czechy  -1 miejsce,

studia 2-go stopnia

 

 
do góry