Digital Attack Art Festival

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji Digital Attack Art Festival zatytułowanej Moving worlds / Ruchome światy Festiwal to interdyscyplinarny, międzyuczelniany projekt którego celem jest promocja studentów kierunków artystycznych posługujących się w swojej twórczości cyfrowymi metodami tworzenia komunikatów wizualnych i dźwiękowych w zakresie obrazu ruchomego. Organizatorem pierwszej edycji Festiwalu jest Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. Pokażcie wszystkim Wasze Ruchome Światy, w konkursie Festiwalu mogą wziąć udział studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni w Polsce / prace studenckie oraz prace dyplomowe. Dopuszczalne są wszelkie formy kreacji cyfrowego obrazu ruchomego: video art, animacja 2D i 3D, found footage, generative video, art house video, moving poetry, sety VJ które powstały po 01.01.2014 r.

 
do góry