Wizyta w drukarni – przygotowanie do druku

Informacja dla I roku Grafiki 2 stopnia grupy pierwszej oraz II roku Grafiki 2 stopnia grupy pierwszej.

W ramach zajęć przygotowanie projektu do druku spotykamy się jutro, tj. 21. 11. 2012 r., w drukarni OFFSETdruk I MEDIA przy ul. Frysztackiej 48 o godz. 8.30.

Obecność obowiązkowa. Spotkanie dotyczy tylko i wyłącznie tych grup, które mają zajęcia z przygotowania do druku w środę w godz. od 8.00 do 9.30 oraz od 9.30 do 11.00.

 
do góry