Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (I stopnia licencjackie, stacjonarne) (Nowość)

Specjalności: grafika komputerowa gier

Zapisy: od 2012-05-16 12:00:00 do 2012-07-09 23:59:00 

Limit miejsc: 16

Język wykładowy: polski

Charakterystyka kierunku

Ogólnym celem kształcenia na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane wykształceniu pozwoli mu na  otwarcie drogi do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej indywidualności. Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności bardzo poszukiwanych na rynku pracy zdobędzie możliwość zatrudnienia w szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, a także w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej.

Program specjalności „Grafika komputerowa gier”  funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu grafika w przemyśle gier komputerowych. Specjalność „Grafika komputerowa gier” łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego z naciskiem na znajomość warsztatu grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, projektowanie silników gier, projektowanie poziomów gier, efektów specjalnych, oświetlenia, tekstur, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry). Niezwykle ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itd.)

 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Etap I – Konkurs  świadectw:

Uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia sztuki lub język polski lub inny język nowożytny.

Punktacja wg skali:

  • 91-100%         5 pkt.
  • 71-90%           4 pkt.
  • 51-70%           3 pkt.
  • 30-50%           2 pkt.

Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 2. Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub inny język nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 1. Kandydatom, którzy zdawali język polski lub inny język nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.

Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z ww. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.

Następne etapy kwalifikacji są identyczne dla wszystkich kandydatów

Etap II – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć dokumentację fotograficzną lub elektroniczną innych prac.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna dotycząca współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i sztuki.

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Etap I – Konkurs świadectw:

Przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród czterech następujących: język polski, inny język nowożytny, historia sztuki, wiedza o kulturze na świadectwie dojrzałości  wg skali:

  • 6     - 5 pkt.
  • 5     - 4 pkt.
  • 4     - 3 pkt.
  • 3     - 2 pkt.
  • 2     - 1 pkt.

 

Następne etapy kwalifikacji są identyczne dla wszystkich kandydatów

Etap II – przegląd i ocena teczek z pracami:

Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć dokumentację fotograficzną lub elektroniczną innych prac.

Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna dotycząca współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i sztuki.

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Terminy egzaminów

10-11 lipca 2012 godz. 8:30 - 16:30
przegląd i ocena teczek z pracami w obecności kandydata
12 lipca 2012 godz. 14:00 - 19:00
rozmowa kwalifikacyjna w godz. 8.30-16.30

Wydział Artystyczny
Instytut Sztuki
43-400 Cieszyn, 
ul. Bielska 62
pracownia multimediów, sala 1-2
budynek Collegium Technicum

Miejsce i data ogłoszenia wyników:

Instytut Sztuki, 13 lipca 2012

Dodatkowe dokumenty

TERMIN przyjmowanie świadectw dojrzałości dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ oraz dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ, którzy nie wyrazili zgody na udostępnienie uczelniom wyników matur z Krajowego Rejestru Matur 
02 - 11 lipca 2012
w godz. 8-15, pok. 128
Wydział Artystyczny
Instytut Sztuki
Cieszyn, ul. Bielska 62

Dodatkowe informacje

Siedziba WKR:
Wydział Artystyczny
Instytut Sztuki
43-400 Cieszyn, 
ul. Bielska 62
pokój 128 w godz. 8-15
tel. 33 854 61 16

kontakt sekretarz WKR : remigiusz.kopoczek@us.edu.pl

 
do góry