Grafika (II stopnia magisterskie, stacjonarne) – kryteria naboru 2012/13

Specjalności: komunikacja wizualna i grafika artystyczna, grafika wydawnicza i artystyczna

Zapisy: od 2012-05-16 12:00:00 do 2012-09-11 23:59:00

Limit miejsc: 35

Język wykładowy: polski

 

 

Wydział Artystyczny jest jednym z dwóch cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego obok Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Oba wydziały dysponują bardzo dobrą bazą dydaktyczną i zapleczem socjalnym. W ich sąsiedztwie znajdują się trzy domy akademickie oraz stołówka, klub studencki, przychodnia lekarska, bar, restauracja, kawiarnia, pływalnia, hala sportowa, biblioteka, sale koncertowe, szkoły języków obcych, centrum konferencyjne, trzy galerie sztuki. Wydział Artystyczny tworzą: Instytut Muzyki i Instytut Sztuki.

Zapraszmy do obejrzenia  !   LipDuby wydziałowe http://www.youtube.com/watch?v=FPSHJ6Si9ss  orazhttp://www.maturzysty.info/index.php?what=je&id=575

CHARAKTERYSTYKA kierunku

Studia na kierunku GRAFIKA obejmują kształcenie w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego oraz grafiki artystycznej. Ich ukończenie gwarantuje pełne wykształcenie artysty grafika zdolnego do podejmowania działalności twórczej w dziedzinie grafiki projektowej obejmującej projektowanie form reklamowych, plakatów, bilbordów, kompleksową realizację informacji i identyfikacji wizualnej a także grafiki wystawienniczej i grafiki mediów elektronicznych. Program kształcenia umożliwia jednocześnie zdobycie klasycznych umiejętności graficznych w ramach grafiki warsztatowej obejmującej akwafortę, akwatintę, mezzotintę, miedzioryt, litografię, sitodruk, grafikę cyfrową i techniki eksperymentalne. Studia pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu sztuk pięknych popartej praktyką artystyczną uzyskaną w pracowniach: malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii, ceramiki, multimedialnych i interdyscyplinarnych działań artystycznych, uzupełnione wiedzą z historii i teorii sztuki oraz wiedzą o grafice współczesnej, marketingu i prawie autorskim. Tak skonstruowany program gwarantuje profesjonalne przygotowanie absolwenta studiów do podejmowania różnorodnych działań artystycznych i projektowych na rynku sztuki.
Instytut Sztuki dysponujący nowoczesną bazą dydaktyczną, specjalistycznymi pracowniami, rozbudowanym zapleczem technicznym i aparaturowym oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogów o uznanym dorobku artystycznym jest gwarantem wysokiej jakości kształcenia oraz profesjonalnego przygotowania do zawodu.

PERSPEKTYWY zawodowe

Studia dają kwalifikacje grafika w takim samym zakresie, jak studia na Wydziałach Grafiki Akademii Sztuk Pięknych i przygotowują do działalności artystycznej w różnych obszarach grafiki warsztatowej i projektowej z uwzględnieniem komunikacji medialnej. Gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, profesjonalna znajomość technik i technologii grafiki warsztatowej, oprogramowania i technologii cyfrowych oraz przygotowanie humanistyczne z zakresu historii sztuki, estetyki, wiedzy o kulturze i filozofii, wiedzy o mediach, reklamie i marketingu przygotowują absolwenta studiów do działalności na rynku sztuki. Umożliwiają podejmowanie aktywności zawodowej w wydawnictwach, agencjach graficznych, reklamowych, instytucjach wystawienniczych, mass-mediach, telewizji, galeriach sztuki oraz instytucjach kulturalno-oświatowych. Przygotowują do realizacji różnorodnych i profesjonalnych zadań w dziedzinie szeroko rozumianej działalności plastycznej.

Zasady kwalifikacji

 

Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywa się na podstawie złożenia wymaganychdokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata (studiów I stopnia) kierunku: Grafika lub kierunku pokrewnego (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychMalarstwo, Rzeźba, Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Konserwacja dzieł sztuki, Scenografia, Fotografia, Intermedia).

Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa niż zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie wg następujących kryteriów:

Etap I:

Konkurs dyplomów licencjata. Kandydaci otrzymują punkty wg skali:

5          10 pkt.
4,5         8 pkt.
4            6 pkt.
3,5         4 pkt.
3            2 pkt.

Etap II:

Przegląd i ocena teczek z pracami  w obecności kandydata (teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata, do teczki można dołączyć dokumentację fotograficzną innych prac):

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Terminy egzaminów

13 września 2012 w godz 10:00 - 13:00
przegląd teczek z pracami w obecności kandydata i konkurs dyplomów
(Uwaga! Tylko w przypadku przekroczenia limitu przyjęć)

UWAGA!
Kandydat sam wprowadza swój wynik uzyskany na dyplomie oraz średnią ocen ze studiów wyższych do systemu IRK.
 
Ogłoszenie wyników: 13 września 2012 godz. 18:00

Siedziba WKR:
Wydział Artystyczny
Instytut Sztuki
43-400 Cieszyn,
ul. Bielska 62
pok. 128
godz. 8:00 - 15:00
tel: 33 854 61 16

Kontakt sekretarz WKR : ad.czech@interia.pl

Rejestracja kandydatów

Pracownie w Instytucie Sztuki:


Pracownia grafiki
artystycznej

Pracownia grafiki
projektowej

Pracowni
ceramiki

Pracownia
fotografii

Pracownia
multimediów

Pracownia struktur
wizualnych i kompozycji

Pracownia
technik malarskich

Pracownia
witrażu

Pracownie
malarstwa

Pracownia
rysunku

Pracownia
rzeźby
 

 

 
do góry