Aktualności

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

21 Grudzień 2011
admin

Student kierunku GRAFIKA (I rok studiów uzupełniających - II stopnia) Damian Chomątowski

otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok

akademicki 2011/2012.

Gratulujemy!

Wyróżniająca ocena dla kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.

21 Grudzień 2011
admin

Państwowa Komisja Akredytacyjna po ostatniej kontroli wiosną br. wyróżniająco (najlepsza w Polsce) oceniła kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. (W załączniku uchwała Prezydium PKA)

1 kategoria dla naszego Wydziału Artystycznego

21 Grudzień 2011
admin

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 września 2010 ustaliło nowe kategorie jednostek naukowych w Polsce. Nasz Wydział Artystyczny otrzymał pierwszą kategorię w skali 1 – 4. (W załączniku wykaz jednostek dla których ustalono kategorię).

Strony