Zmarł Alfred Biedrawa (1923-2016)

Ze smutkiem
zawiadamiamy, że w niedzielę, 24 lipca zmarł

Alfred Biedrawa

artysta, wieloletni pedagog i wykładowca
cieszyńskiego Instytutu Sztuki,
nestor bielskich malarzy,
ale również wspaniały, pogodny człowiek

 


Pogrzeb artysty odbędzie się w czwartek,
28 lipca 2016 roku o godzinie 10.00
na cmentarzu katolickim w Białej
(wejście od ul. Akademii Umiejętności)


 

 

Alfred Biedrawa urodził się w 1923 roku w Kętach. Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1951 oraz 1965-1969, w pracowniach prof. Fryderyka Pautscha i doc. Juliusza Joniaka, pod kierunkiem którego w 1969 roku uzyskał dyplom. Artysta jeszcze przed ukończeniem studiów w krakowskiej ASP swoje życie związał z Bielskiem-Białą. Pracował w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w latach 1957-1963. W latach 1974-1998 był adiunktem w Zakładzie Wychowania Plastycznego na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (obecnie Instytut Sztuki). Ponadto od 1988 do 1997 r. uczył malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Malarz uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą - uczestnik większości wystaw środowiska bielskiego, autor licznych wystaw indywidualnych. Zdobył I nagrodę w ogólnopolskim konkursie BWA w Katowicach „Człowiek i maszyna" (1971) oraz w konkursach ZPAP w Bielsku-Białej: pierwsze nagrody w konkursie na „Obraz kwartału" (1978) i za „Najlepszy zestaw prac malarskich 1980 roku". Artysta za swoją pracę naukową otrzymał wiele laurów, m.in. Nagrodę Indywidualną I stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1988). Ze wszystkich nagród bardzo cenił sobie „Ikara 97" - nagrodę za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki przyznaną mu w 1997 r. przez Prezydenta Bielska-Białej. Wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

 


 

Na zdjęciu Alfred Biedrawa podczas spotkań artystycznych na Wystawie jesiennej w Galerii Bielskiej BWA, 2010, fot. K. Morcinek

 
do góry