Pracownicy

  • prof. zw. dr hab.  Eugeniusz  Delekta
  • prof. dr hab. Józef Knopek, prof. nadzw.
  • prof. dr hab.  Joanna Piech-Kalarus, prof. nadzw.
  • dr hab. Krzysztof  Bąk, adiunkt — Kierownik Zakładu
  • dr hab. Adam Czech, adiunkt
  • dr hab. Jarosław Skutnik, adiunkt
  • dr hab. Leszek Zbijowski,  adiunkt
  • dr Natalia Pawlus, adiunkt
  • dr Jerzy Pietruczuk, adiunkt
  • dr hab. Krzysztof  Pasztuła, adiunkt
 
do góry