Wystawa grafiki w rzeszowskim BWA

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie do 30 marca 2014 zaprasza na wystawę twórczości graficznej artystów-wykładowców Zakładu Grafiki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.

Wystawa jest kolejną w tym roku prezentowaną w Rzeszowie dużą wystawą liczących się w Polsce ośrodków akademickich. W wystawie pt. „Grafika Cieszy…nas” biorą udział: prof. Joanna Piech-Kalarus, prof. Eugeniusz Delekta, prof. Józef Knopek, prof. Leszek Zbijowski, dr hab. Krzysztof Pasztuła, dr hab. Jarosław Skutnik, dr Krzysztof Marek Bąk, dr Adam Czech, dr Jerzy Pietruczuk i mgr Natalia Pawlus oraz doktorantki mgr Anna Wajda i mgr Aleksandra Bury. Każdy z autorów prezentuje kilka prac.

Tak przybliża ekspozycję rzeszowskie BWA – Grafika cieszyńska jest postrzegana jako pewne zjawisko, nie mające jednak jednolitych cech. Występująca w jego obrębie różnorodność postaw jest niewątpliwie jego wartością. Zebranie w jednym miejscu tak wielu artystów, osobowości twórczych, posiadających w większości obszerny i wysoko ceniony dorobek artystyczny, jest ogromnym kreatywnym potencjałem. Ta twórcza energia, rozmaitość wizji świata, wreszcie skumulowane razem doświadczenie i świeżość spojrzenia, przekładają się na niezwykle bogaty język sztuki. Artyści poprzez swoje dzieła mówią o otaczającym nas świecie, o swoich przeżyciach, przemyśleniach i inspiracjach, przy tym wykorzystują całe bogactwo warsztatu graficznego, od klasycznych technik po nowe technologie cyfrowe. Realizacje uczestników wystawy były prezentowane i nagradzane na licznych, prestiżowych wystawach w kraju i na świecie.

 
do góry