Wykłady Mistrzowskie powracają

Kolejne spotkania organizowane w ramach wykładów mistrzowskich rozpoczną się 1 marca 2018 r. Cykl prelekcji, wpisujący się w obchody jubileuszu 50-lecia istnienia uczelni, poprowadzi czterech naukowców Uniwersytetu Śląskiego, prelekcje poświęcone będą:

  • problemom związanym z informatyką, dzięki której możliwe staje się opowiadanie o świecie  za pomocą metody zero-jedynkowej (prelekcję wygłosi dr inż. Roman Simiński),
  • biologicznej różnorodności Śląska i próbie odpowiedzi na pytanie: dlaczego powinniśmy posiadać wiedzę i umieć podejmować świadomie działania na rzecz wspierania elementów różnorodności, od których zależy nasze życie i które bezpośrednio lub pośrednio przynoszą nam korzyści (temat przybliży dr hab. Edyta Sierka),
  • prawnym aspektom w codziennym życiu, w tym intuicyjnym i nieintuicyjnym regulacjom prawnym (o których opowie dr hab. Magdalena Habdas),
  • oraz próbie ujmowania nowoczesności przez pryzmat melancholii anatomii (w wykładni prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka.)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

www.mistrzowskie.us.edu.pl

http://50.us.edu.pl/wyklady-mistrzowskie-juz-od-marca

http://www.us.edu.pl/wyklady-mistrzowskie-wracaja-w-marcu

Wydarzenie na Facebooku : https://www.facebook.com/events/606549959689901/

 

 
do góry