Warsztaty interdyscyplinarne: Sztuka – między teorią a praktyką

Warsztaty z udziałem studentów Historii Sztuki z Wydziału Nauk Społecznych oraz Kulturoznawstwa z Wydziału Filologicznego. Zadaniem uczestników warsztatów z WNS i WF będzie pisanie esejów i tekstów dotyczących twórczości artystycznej studentów Instytutu Sztuki.

Zapraszamy studentów IS chcących wziąć udział w projekcie na spotkanie organizacyjne do sali 104 IS, we wtorek 25.03.2014 na godz. 16.00. Na spotkanie należy przygotować prezentację/portfolio swojej twórczości (zakres zainteresowań), która może zostać przedmiotem eseju. Deklarację udziału w warsztatach (Imię Nazwisko, rok, kierunek i stopień studiów oraz zakres zainteresowań i działań twórczych (np. „grafika, linoryt”) należy wysłać mailem na adres tomasz.kipka(at)us.edu.pl.

Spotkania, rozmowy, wywiady w ramach warsztatów będą trwały do czwartku (27.03). Na zakończenie projektu zostanie wydana publikacja z powstałymi tekstami i reprodukcjami prac. Uczestnicy otrzymają egzemplarze autorskie oraz zaświadczenia o udziale w warsztatach.

Koordynatorem projektu jest Agata Stronciwilk z Zakładu Estetyki (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach).

 

 
do góry