Sukcesy kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej.

Kierunek Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej odnotował w ostatnim czasie dwa znaczące  sukcesy.

W dniu 20 listopada zostały ogłoszone wyniki konkursu dotyczącego projektów współpracy ponadnarodowej organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do konkursu zostało zgłoszonych 118 projektów na łączną kwotę 252 miliony złotych. Po ocenie ekspertów dofinansowanie uzyskało jedynie 26 projektów, wśród nich projekt powołania studiów II stopnia na kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej w oparciu o współpracę z Uniwersytetem Ostrawskim. Projekt zakłada uruchomienie studiów od roku akademickiego 2014/2015. Wartość projektu to 1.050.729 zł. (źródło MENiSźródło NCBiR)

W dniu 2 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Komisja najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł.Wśród nagrodzonych znalazł się kierunek Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej dla studiów I stopnia prowadzony na Wydziale Artystycznym.(źródło MENiS)

 
do góry