Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Katarzyny Gieleckiej-Grzemskiej oraz Justyny Stefańczyk

Dwie doktorantki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie - Katarzyna Gielecka-Grzemska oraz Justyna Stefańczyk 

zostały laureatami stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych.

Na rok akademicki 2017/2018 do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło 1861 wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, w tym 1275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów.

Do weryfikacji wniosków został powołany zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Na ich podstawie minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów oraz pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie MNiSW.

Stypendystkom serdecznie gratulujemy!

 
do góry